Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen påbörjar arbetet med ny forskningsproposition

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har i dag beslutat att ge i uppdrag till forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) , Formas och Rymdstyrelsen att ta fram underlag till regeringen inför den forskningspolitiska proposition som avses presenteras hösten 2016. Underlagen ska redovisas till regeringen senast 25 oktober 2015.

Uppdragen är en del av starten på arbetet med den forskningspolitiska propositionen, som kommer att omfatta forskning, högre utbildning och forskningsrelaterad innovation. Med dessa uppdrag kommer forskningsfinansierande myndigheter uppmanas att lämna strategier och synpunkter inför propositionsarbetet. Propositionen kommer att behandla den kommande fyraårsperioden, men också ha ett tioårigt perspektiv. Detta har som syfte att öka möjligheterna till långsiktig planering.

I samband med uppdragen bjuder Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning även in universitet och högskolor, företag, företagsorganisationer, akademier, fackföreningar, doktorandorganisationer och andra organisationer samt allmänheten att inkomma med synpunkter till Utbildningsdepartementet inför propositionen. Arbetet kommer sedan ske i dialog med Näringsdepartementet.

– Dessa uppdrag blir en första viktig del av regeringens arbete inför den omfattande forskningsproposition som kommer ange den forskningspolitiska färdriktningen för de kommande åren. Samtidigt bjuder regeringen även in organisationer, företag och experter att komma med förslag på vad som behövs inom deras områden. Jag vill veta vad de anser att Sverige behöver för att vara en framstående kunskapsnation även i framtiden, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Det är avgörande för Sveriges konkurrenskraft att vi investerar i högkvalitativ forskning och hög kompetens, och även att detta bidrar till innovation och tillväxt, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Sverige måste fortsätta ha en stark innovationskraft i framtiden, och med den allt snabbare utvecklingen globalt behöver vi höja vår förmåga.

Kontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.