Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen satsar på att förbättra e-service

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har i dag fattat beslut om medel till ett antal viktiga insatser för att ge bättre e-service till medborgare och företag.

Ladda ner:

– En samordning av den offentliga förvaltningen på detta sätt är viktigt och bidrar till en enklare vardag för medborgare och företag, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Projekten som beviljas medel är sådana som sätter medborgaren och företag i centrum för utvecklingen. Medel går till E-delegationen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Tillväxtverket för arbete som syftar till innovativa och samverkande digitala lösningar.

– Det är mycket viktigt att offentlig sektor får en framtidssäker försörjning av elektronisk identifiering och signeringslösningar som uppfyller de behov och krav som finns, säger it-minister Mehmet Kaplan.

E-legitimationsnämnden får därför medel för införande av Svensk e-legitimation, en kritisk framgångsfaktor för att myndigheterna ska kunna tillhandahålla enkla, trygga och säkra digitala tjänster och för att nya e-tjänster ska kunna utvecklas.

Andra exempel på projekt som tilldelas medel är Att bli efterlevande, Enklare föräldraskapsbekräftelse, Gå till arbete, Nyanländ och Väntar och får barn.

Regeringen aviserade en satsning på gemensam e-förvaltning under 2015–2018 i budgetpropositionen 2015.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.