Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen ser över bredbandsstrategin för Sverige

Publicerad · Uppdaterad

För att Sverige ska bibehålla sin ledande position på bredbandsområdet påbörjar it-minister Mehmet Kaplan i dag en översyn av bredbandsstrategin.

– Det är oerhört viktigt att vi säkerställer att bredbandsstrategin fortsätter att vara relevant och framåtblickande. Därför inleder vi nu en översyn av strategins mål och fokusområden så att Sverige även i framtiden är ledande på it- och bredbandsområdet, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Sveriges nuvarande bredbandsstrategi lanserades år 2009 och har haft utvecklingen fram till år 2020 i fokus. Arbetet med regeringens nya bredbandsstrategi inleds i dag med en gemensam framtidsövning med Bredbandsforums styrgrupp.

– Bredbandsforums styrgrupp utgörs av nyckelaktörer som arbetar aktivt för att Sverige ska nå målsättningarna om ett bredband i världsklass. De är därför naturliga samarbetspartners när arbetet med en ny strategi nu startar, säger Mehmet Kaplan.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00