Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tar ytterligare ett steg för vidareutnyttjande av offentlig information

Publicerad · Uppdaterad

Den data som samlas in och framställs av myndigheter kan ofta användas av andra aktörer i samhället. Regeringens proposition innebär därmed att fler aktörer ska kunna dra nytta av informationen som ska kunna ligga till grund för exempelvis nya tjänster, applikationer och produkter.

Offentlig information från svenska myndigheter används redan i stor utsträckning för både kommersiella och ideella ändamål. Myndigheterna har betydande informationstillgångar av hög kvalitet och potentialen för kvalificerat vidareutnyttjande är därför stor.

Den största förändringen i lagen är att kulturinstitutionerna arkiv, bibliotek och museer kommer att omfattas av lagen.

- Jag är glad över att regeringen tar ytterligare ett steg för att främja vidareutnyttjande av information av myndigheter. Det innebär exempelvis att metrologisk data används för att utveckla vädertjänster eller trafikinformation som underlättar för trafikanter i vardagen. Det skapar mångsidig nytta, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Sammanfattning av propositionens innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Genom ändringarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU om ändring i direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn i svensk rätt. Därutöver föreslår regeringen vissa andra ändringar i lagen, som syftar till att främja ett ökat vidareutnyttjande. Det innebär bl.a. att offentliga myndigheter ska tillhandahålla på sin webbplats vilken information som kan nyttjas av externa användare.

Propositionen överlämnas till riksdagen under vecka 12. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00