Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Regeringen utreder e-legitimation över gränserna

E-legitimationsnämnden och Post- och telestyrelsen har i dag fått ett regeringsuppdrag om gränsöverskridande e-legitimationer och betrodda tjänster. Myndigheterna ska analysera konsekvenserna av en EU-förordning på området.

– Det är angeläget att varje medlemsland i EU bidrar till att utländska personer ska kunna använda sitt lands e-legitimation i andra länders e-tjänster. E-legitimationsnämnden har därför fått ett särskilt uppdrag att lämna förslag till regeringen om hur detta kan lösas, säger it-minister Mehmet Kaplan.

EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster trädde i kraft i september 2014. Syftet är att säkerställa en väl fungerande inre marknad och uppnå en lämplig säkerhetsnivå för medel för elektronisk identifiering och betrodda tjänster. Ett omfattande arbete pågår nu mellan medlemsländerna för att fastställa bl.a. tekniska detaljer i genomförandet.

Uppdraget ska utföras i samråd med berörda myndigheter och slutredovisas den 31 december 2015.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00