Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sveriges väg mot ett nytt klimatavtal i Paris

Publicerad Uppdaterad

Sverige visar globalt ledarskap i klimatförhandlingarna genom höjda ambitioner på hemmaplan och fortsatt stöd till andra länders omställning. Det framgår av den strategi inför klimatmötet i Paris som regeringen nu presenterar. Samtidigt lämnar regeringen en proposition om ratificering av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Propositionen föreslår också en kassering av 65 miljoner ton utsläppsenheter.

Ladda ner:

Strategin ska vägleda Sveriges arbete med klimatfrågan nationellt, inom EU och internationellt fram till klimatmötet i Paris i december, då världens länder ska enas om ett nytt globalt klimatavtal.

– Klimatet är vår tids ödesfråga. Vi måste få ett internationellt och rättvist avtal på plats för att hålla den globala temperaturökningen så långt under två grader som möjligt. Sverige ska vara ett föregångsland som tar globalt ledarskap och visar att en ambitiös klimatpolitik också skapar jobb och framtidstro, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

För att ett rättvist och ambitiöst avtal ska bli möjligt behövs ökade klimatambitioner och nya och förstärkta initiativ i alla världens länder. Klimatfinansiering och stöd till teknikutveckling är centrala delar för att nå de höjda ambitionerna.

Denna vecka lämnar regeringen en proposition till riksdagen som föreslår att Sverige går in i Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod 2012-2020. Detta är ett viktigt steg för att hålla tempo i klimatförhandlingarna som i höst ska resultera i ett nytt globalt klimatavtal. Regeringen föreslår också att kassera 65 miljoner utsläppsenheter från den första åtagandeperiodens överskott. Det motsvarar alla utsläpp i Sverige under ett helt år.

Regeringens strategi vilar på tre ben:

– Sverige ska vara ett föregångsland och skärpa den nationella klimatpolitiken. Sverige verkar även för att EU ska höja sina ambitioner för utsläppsminskningar.

– Det nya klimatavtalet behöver vara dynamiskt, så att ländernas bindande utsläppsmål kan höjas allt eftersom.

– Ett bra avtal kommer bara på plats om villiga länder samarbetar. Vi ska prioritera samarbete med de länder som också verkar för ett ambitiöst avtal och som är mest utsatta för klimateffekter.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.