Trepartssamtal med industrisektorn om snabbspår för nyanländas etablering

Regeringen vill korta tiden från nyanländas ankomst till arbete. I morgon har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bjudit in företrädare från industrisektorn till trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Allt fler nyanlända är välutbildade och har erfarenhet i yrken där det råder brist på arbetskraft i Sverige. Regeringen vill tillsammans med parterna och Arbetsförmedlingen hitta former och insatser för att på bästa sätt ta till vara värdefull kompetens hos de nyanlända genom matchning mot branschernas och företagens behov.

Det här är det andra trepartssamtalet om nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Inom kort följer även samtal med byggsektorn samt privat och offentlig tjänstesektor.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Genvägar