Trepartssamtal med offentlig sektor om snabbspår för nyanländas etablering

Regeringen vill korta tiden från nyanländas ankomst till arbete. I morgon, tisdagen den 31 mars, fortsätter arbetsmarknadsminister Ylva Johansson trepartssamtalen om snabbspår för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det här är det sista inledande trepartssamtalet, denna gång har arbetsmarknadsministern bjudit in företrädare från offentlig tjänstesektor.

Allt fler nyanlända är välutbildade och har erfarenhet i yrken där det råder brist på arbetskraft i Sverige. Regeringen vill tillsammans med parterna och Arbetsförmedlingen hitta former och insatser för att på bästa sätt ta till vara värdefull kompetens hos de nyanlända genom matchning mot branschernas och företagens behov.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har tillsammans med statssekreterare Irene Wennemo genomfört trepartssamtal med centralorganisationerna, byggbranschen, industrisektorn och privat sektor. Nu har turen kommit till den offentliga sektorn. Det här är det femte och sista inledande trepartssamtalet om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Vid mötena har arbetsmarknadsministern samtalat med parterna om hur branscherna ska kunna underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Förhoppningen är att branschvis skapa modeller för hur snabbspår in på arbetsmarknaden ska kunna se ut. Yrkesbedömning, validering, utbildning och översättning av kompetens är exempel på vad som har lyfts fram under samtalen. Många nyanlända har utbildning inom bristyrken samtidigt som många arbetsgivare inte finner rätt kompetens. Senast den 1 maj väntas de parter som är intresserade av att delta i utformningen av snabbspår höra av sig till regeringen.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Genvägar