Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredare ska kartlägga aktiv och passiv fondförvaltning

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har idag beslutat att utvidga utredningen om en översyn av fondregelverket. Utredaren ska analysera och kartlägga vilken information investerare behöver för att förstå innebörden av aktivt respektive passivt förvaltade fonder, vilka alternativ som finns samt vilka kostnader och risker dessa innebär.

- Det ska vara lätt för den som investerar att förstå vad den köper. Det ställer höga krav på tydlig och korrekt information så att investeraren kan förstå villkoren och göra rätt val, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Tilläggsuppdraget innebär att utredaren bland annat ska:

  • Kartlägga skillnader i avgifter mellan ett urval av jämförbara aktivt och passivt förvaltade fonder som erbjuds den svenska allmänheten.
  • Analysera hur de aktivt förvaltade fonderna marknadsförs till fondsparare, med beaktande av hur den jämförelsevis högre avgiften motiveras i förekommande fall.
  • Analysera vilken information investerare behöver för att tydligt kunna förstå innebörden av aktivt respektive passivt förvaltade fonder.
  • Föreslå möjliga förbättringar av informationen till investerare eller föreslå andra åtgärder som förbättrar investerares förutsättningar att göra ett val när det gäller aktivt eller passivt förvaltade fonder.

Regeringen förlänger även utredningstiden för det delbetänkande som skulle redovisas i april till den 30 juni 2015. I övrigt ska uppdraget redovisas senast den 31 december 2015.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.