Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Första mötet för Energikommissionen

Publicerad Uppdaterad

Onsdagen den 8 april äger Energikommissionens första möte rum. Den parlamentariska kommissionen ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050.

Efter mötet finns det möjlighet att ställa frågor till Energikommissionens ordförande Ibrahim Baylan. För eventuella intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Gunilla Hjalmarson.

Följande ledamöter ingår i Energikommissionen:
Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna
Maria Strömkvist, Socialdemokraterna
Åsa Westlund, Socialdemokraterna
Lars Hjälmered, Moderaterna
Cecilie Tenfjord-Toftby, Moderaterna
Mattias Bäckström-Johansson, Sverigedemokraterna
Lise Nordin, Miljöpartiet
Rickard Nordin, Centerpartiet
Birger Lahti, Vänsterpartiet
Maria Weimer, Folkpartiet
Penilla Gunther, Kristdemokraterna

Ordförande i Energikommissionen är Ibrahim Baylan. Chef för Energikommissionens kansli är Bo Diczfalusy.

Till kommissionens sammanträden kommer dessutom generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät (Mikael Odenberg), Energimyndigheten (Erik Brandsma) och Energimarknadsinspektionen (Anne Vadasz-Nilsson) att inbjudas.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.