Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Gabriel Wikström till Kina med svensk delegation

Publicerad Uppdaterad

Den 20-23 april besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Kina tillsammans med en svensk delegation med representanter för myndigheter, sjukvårdsverksamhet och ett stort antal företag inom hälsosektorn.

Under besöket i Peking kommer Gabriel Wikström att träffa Kinas hälsominister Li Bin. En ny handlingsplan mellan Sverige och Kina på hälsoområdet kommer att undertecknas. Därefter reser ministern till Nanjing och Shanghai för bilaterala möten med lokala myndigheter.

- Med en ny handlingsplan fortsätter Sverige och Kina att samarbeta framgångsrikt på hälsoområdet. Det ser jag som väldigt positivt, inte minst för att det gäller viktiga områden som exempelvis e-hälsa, psykisk hälsa och cancervård, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

- Regeringen vill främja samarbete mellan offentliga, privata och akademiska aktörer. Redan nu finns det flera samarbetsprojekt och engagemanget är stort. Det syns inte minst på det stora intresse som finns att delta på resan, säger Gabriel Wikström.

Wikström kommer också att delta i aktiviteter som rör framtidens hälsoutmaningar och inledningstala vid EU-China antibiotikaresistensseminarium. Han kommer även besöka sjukhus och vårdinrättningar, samt testa på det svenska gympafenomenet Heyrobics i Peking.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.