Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Historisk satsning på ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen

Publicerad Uppdaterad

I vårändringsbudgeten för 2015 föreslår regeringen att den inkomstrelaterade ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen ska höjas. Förslaget innebär att den högsta dagpenningen höjs till 910 kronor vilket gör att den som har en månadsinkomst på upp till 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 ersättningsdagarna. Den nuvarande högsta dagpenningen är 680 kronor per dag.

– Det här är en historisk förstärkning av arbetslöshetsförsäkringen. En höjning av ersättningen i a-kassan är nödvändig för att den ska fungera som en inkomstbortfallsförsäkring och ett skyddsnät för individen vid arbetslöshet. En fungerande a-kassa är viktig för arbetsmarknadens omställningsförmåga och därmed för Sveriges konkurrenskraft, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen har urholkats under lång tid. I dag är det få av de försäkrade som har en ersättning som uppgår till 80 procent av deras förvärvsinkomst under de första 100 dagarna. De utgör omkring 10 procent av dem som tidigare arbetade heltid.

Den som blir arbetslös ska inte drabbas av en omedelbar ekonomisk kris. I vårändringsbudgeten för 2015 föreslår regeringen därför att den högsta dagpenningen i inkomstbortfallsförsäkringen höjs från den 7 september 2015 så att den som har en månadsinkomst på 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 ersättningsdagarna. Därefter sker en avtrappning till 760 kronor per dag.

Regeringen föreslår även att grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 320 kronor till 365 kronor per dag från den 7 september 2015. För arbetslösa som uppbär sjukpenning höjs det högsta beloppet för sjukpenning från 486 till 543 kronor per dag. 543 kronor motsvarar den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen efter 100 dagar, dvs. 760 kronor per dag, omräknat till att sjukpenningen utbetalas under 7 dagar i veckan istället för 5 som gäller i arbetslöshetsförsäkringen.

Den höjda ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen omfattar även det aktivitetsstöd som lämnas till personer som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Tabell: Offentlig finansiell effekt av föreslagna förändringar

Miljarder kronor2015201620172018
Utgiftsökning0,882,832,782,71
Konsekvensändrad finansieringsavgift0,120,400,410,41
Effekt finansiellt sparande0,762,432,372,30
Källa: Regeringskansliet

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.