Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Konsumenter får bättre möjligheter till alternativ tvistlösning

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har idag lämnat ett förslag till Lagrådet (lagrådsremiss) om en ny lag om alternativ tvistlösning. Förslaget innebär bland annat att fler typer av tvister ska kunna prövas utanför domstol.

– Företagaren eller säljaren måste också informera sina kunder om denna möjlighet, vilket är en viktig förbättring för oss som konsumenter, säger konsumentminister Per Bolund.

Förslagen i lagrådsremissen medför bl.a. följande:

  • ARN:s beslut föreslås även fortsättningsvis vara rekommendationer. Bindande beslut förutsätter bland annat delgivning av handlingar och möjlighet till överprövning i domstol. ARN:s funktion som ett smidigt alternativ till domstolsprövning skulle då gå förlorad.
  • ARN:s behörigheter utökas till att omfatta tvister avseende värmepumpar, spel och lotterier. Vissa undantag kommer även fortsatt att gälla. som exempelvis tvister rörande utförande av hälso- och sjukvårdstjänster samt köp av fast egendom.
  • näringsidkare ska ha informationsskyldighet gentemot konsumenten. Vid tvist mellan en konsument och en näringsidkare ska näringsidkaren informera om den tvistlösningsnämnd som är behörig att pröva tvisten.
  • tvistlösningsorgan ska avgöra tvister inom 90 dagar från det att ett ärende är färdigt för avgörande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2015.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00