Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Lagförslag med kompletterande regler till 2005 års Haagkonvention

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med förslag till kompletterande svenska lagregler till 2005 års Haagkonvention om avtal om val av domstol.

2005 års Haagkonvention innehåller regler om avtal för vilken domstol som ska pröva en tvist när parterna finns i olika länder. Konventionen gör det lättare för företag som handlar och gör investeringar utanför EU att förutse vilken domstol som kommer att pröva en eventuell tvist. Konventionen innebär också ökade möjligheter att verkställa en dom utanför EU. I propositionen föreslås svenska lagregler som ska komplettera konventionen.

- För svenska företag som handlar och gör investeringar utomlands är det viktigt att det finns regler som gör att det går att förutse var en tvist kan prövas. De nya reglerna bidrar till att skapa tydliga och förutsägbara villkor, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Prop. 2014/15:93 Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Emma Pleiner
Rättssakkunnig
Telefon (växel) 08-405 10 00