Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Länsstyrelsen i Stockholms län får ansvar för arbete mot människohandel

Regeringen har i dag beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län fortsatt uppdrag att samordna arbetet mot alla former av människohandel. Beslutet kompletterar det uppdrag Länsstyrelsen har för att samordna arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

– Människohandel är en mycket allvarlig brottslighet som innebär ett hänsynslöst utnyttjande. Det krävs samverkan mellan många olika aktörer för att bekämpa människohandeln. Länsstyrelsen har framgångsrikt samordnat arbetet de senaste åren, och vi ger dem nu möjlighet att fortsätta det arbetet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Dagens beslut innebär att Länsstyrelsen kan fortsätta att förstärka de gemensamma insatserna gällande människohandel för alla former av utnyttjanden i prostitution, tvångsarbete, tiggeri och andra situationer som innebär nödläge för brottsoffret. Regeringen anser även att det är angeläget att barnrättsperspektivet uppmärksammas särskilt vid genomförandet av uppdraget om människohandel. Förbättrad samverkan mellan berörda myndigheter ökar möjligheterna att tidigt upptäcka och identifiera dels barn som är utsatta för eller riskerar att utsättas för människohandel, dels barn som är indirekt drabbade av människohandel.

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00