Mikael Damberg inviger offshore vindkraftpark i Tyskland

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg reser till Hamburg torsdag den 30 april. Under besöket inviger Mikael Damberg tillsammans med tyska näringsministern Sigmar Gabriel och Vattenfalls vd Magnus Hall, DanTysk, en havsbaserad vindkraftpark i Nordsjön.

– Investeringarna i DanTysk och Sandbank speglar Vattenfalls fortsatta arbete med att ställa om produktionen mot mer förnybart. Detta är helt i linje med den svenska regeringens höga ambitioner inom hållbart företagande, inte minst för Vattenfall som ska vara ledande i omställningen till ett miljömässigt hållbart energisystem, säger Mikael Damberg.

Den havsbaserade vindkraftparken DanTysk täcker en yta på 70 kvadratkilometer. Vindkraftparken kommer att producera el, med mycket låga klimatpåverkande utsläpp, som räcker för att försörja upp till 400 000 hushåll. DanTysk är ett samarbete mellan Vattenfall och Stadtwerke München (SWM).

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00