Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Miljoner till landstingen för att korta väntetiderna i cancervården

Publicerad Uppdaterad

Idag beslutade regeringen om hur mycket pengar var och ett utav landstingen får, pengar som ska gå till att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården.

I januari 2015 slöt regeringen och SKL en överenskommelse om att korta väntetiderna i cancervården. Överenskommelsen för 2015 omfattar totalt 444 500 000 kronor, varav det mesta är avsatt som stimulansmedel till landstingen för att införa ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp.

– Nu betalas den första delen av statens stöd till att stötta landstingen och cancervården. Mycket arbete kvarstår, men vi har tagit ett viktigt första steg, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

– Målsättningen är att göra cancervården bättre genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik och kvalitativ cancervård, säger Gabriel Wikström.

Pengarna kommer att betalas ut i två steg. Den första summan på 207 miljoner kronor betalas ut till de landsting som har beslutat om att införa standardiserade vårdförlopp och har lämnat in en handlingsplan (innan den 15 mars 2015). Den andra summan på 206 miljoner kronor betalas ut efter att landstingen lämnar in en redovisning för hur de har arbetat utifrån inlämnad handlingsplan (senast den 1 november 2015).

Dagens regeringsbeslut gäller enbart grundkraven om beslut om införande av standardiserade vårdförlopp och inlämnande av handlingsplan.

Målet med regeringens cancersatsning

  • Skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet
  • Förbättra tillgängligheten genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna
  • Förkorta vårdförloppet mellan att misstanke om cancer föreligger till behandlingsstart
  • Införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp
  • Skapa ökad nöjdhet hos patienterna genom bland annat bättre information och mer delaktighet

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.