Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny handlingsplan för det svensk-kinesiska hälsosamarbetet

Publicerad Uppdaterad

En ny handlingsplan på hälsområdet undertecknades under måndagen av folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och Kinas hälsominister Li Bin.

– Handlingsplanen ger oss möjlighet att fördjupa samarbetet inom områden som arbetet mot antibiotikaresistens och förebyggande tobaksarbete. Vi får också möjlighet att samarbeta kring nya frågor som till exempel vårdens digitalisering, styrning och organisering, säger Gabriel Wikström.

Den nya handlingsplanen gäller för åren 2015-2018 och anger nedanstående områden:

 • organisering och styrning av sjukvården, speciellt inom primärvård
 • äldreomsorg
 • medicinsk forskning
 • psykisk hälsa
 • folkhälsa och hälsofrämjande
 • cancer
 • smittskydd, antibiotikaresistens och vårdhygien
 • mödravård och barnhälsa.

Sverige och Kina har sedan 2006 ett bilateralt avtal om samarbete på hälsoområdet. Avtalet vilar på tre ben och syftar till att främja samarbete inom privat, offentlig och akademisk sektor. Till avtalet finns en handlingsplan knuten och detta är den tredje handlingsplanen sedan 2006.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström besöker Kina 20-23 april.

 • Läs mer om besöket på Sveriges ambassad i Pekings hemsida
 • Statsråd på denna sida som har entledigats

  Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

  Statsråd på denna sida som har entledigats

  Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.