Nya tilläggsdirektiv till utredningen om det civila samhället fokuserar på demokrati

Idag beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till den pågående Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04). Beslutet innebär att fokus på civilsamhällets roll i demokratin tydligt förstärks.

– Våra föreningar och organisationer är motorer i vårt samhälle, men potentialen är stor och Sverige behöver kraften från det civila samhällets organisationer. Därför har vi fattat beslut om att utredningen även ska fokusera på civilsamhällets centrala roll i att skapa delaktighet, engagemang och mångfald, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Utredaren får i uppdrag att:

  • föreslå hur det civila samhällets villkor kan stärkas så att dess roll i demokratin kan värnas och utvecklas, och
  • föreslå åtgärder från det offentliga för att det civila samhällets organisationer i större omfattning ska nå ut till delar av befolkningen som står utanför det civila samhällets organisationer och inom sina organisationer engagera en större mångfald människor.

Utredningen redovisar sitt slutbetänkande den 29 februari 2016.

Den pågående utredningen, som leds av Dan Ericsson, undersöker möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00