Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Regeringen gör insatser för en hållbar vargpolitik

Publicerad · Uppdaterad

De senaste decennierna har vargen återhämtat sig i Sverige. Det innebär utmaningar för näringar och människor i områden där vargen finns. Det måste därför ägnas mer kraft åt att kombinera en stärkt vargstam med möjligheterna att hålla tamboskap och ha husdjur.

För att få en långsiktigt hållbar förvaltning av vargstammen har regeringen idag beslutat om följande åtgärder:

1. Vargkommittén återinrättas med uppgift att bistå regeringen med att utforma en hållbar nationell vargpolitik.

2. Naturvårdsverket ska utifrån ett brett vetenskapligt underlag utreda vad som är gynnsam bevarandestatus för varg. I uppdraget ingår även att tillsammans med Jordbruksverket redovisa hur landsbygdens näringar och renskötsel påverkas.

3. Jordbruksverket ska utvärdera hur angrepp på tam- och husdjur orsakade av stora rovdjur kan förebyggas. Det ska även föreslås nya metoder för att förebygga angrepp och skador.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00