Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen lanserar nationellt kunskapscentrum om rasism

Publicerad Uppdaterad

Regeringen presenterar i dag två insatser för att sprida de lyckade modeller som finns för att minska rekryteringen av människor till rasistiska organisationer.

Dels avsätter regeringen 5 miljoner kronor för 2015, och återkommer i budgetpropositionen för 2016 med medel för kommande år, till Göteborgs universitet för att möjliggöra inrättandet av ett nationellt resurscentrum för bl.a. utveckling och spridning av kunskap och metoder som har utvecklats inom det. s.k. Toleransprojektet i Göteborg.

Dels inrättar regeringen ett forskningsprogram och utlyser medel till forskning om rasism.

- Rasistiska föreställningar är i grunden ett hot mot hela den värdegrund som bär upp vår demokrati. En viktig del i kampen mot rasism handlar om att bekämpa fördomar. Det gör vi bäst genom ökad kunskap. I det arbetet spelar universitet och högskolor en avgörande roll och därför stärker vi nu den tvärvetenskapliga forskningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

- Rasismen har en lång och mörk historia i både Sverige och i övriga världen. Genom den här satsningen bygger vi upp samhällets gemensamma skydd mot de värderingar som delar upp människor i grupper och ställer oss mot varandra, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Det finns i dag en modell som har tagits fram av Kungälvs kommun i samverkan med Göteborgs universitet, det s.k. Toleransprojektet. Detta är ett arbete som startade 1995 efter mordet på en 14-årig pojke, John Hron, som misshandlades till döds av fyra ungdomar med koppling till högerextremistiska grupper. Projektet har använts framgångsrikt i skolor i 20 kommuner för att skapa ett mer tolerant samhälle och för att minska rekryteringen av människor till rasistiska organisationer.

Göteborgs universitet avser att i samarbete med Kungälvs kommun inrätta ett nationellt resurscentrum för studier om rasism och våldsbejakande extremism. Centrumet kommer bl.a. att organisera fortsatt implementering av Toleransprojektet. Genom att regeringen tillför medel till Göteborgs universitet möjliggörs för universitetet att inrätta centrumet och på sikt utveckla verksamheten ytterligare.

Regeringen avser att genom de offentliga forskningsfinansiärerna tydligare prioritera forskning inom området rasism. Medel för detta ändamål kommer att utlysas 2015 och fördelas 2016 och ska kunna sökas av statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare.

Kontakt

Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.