Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen presenterar Skolkommissionen

Publicerad Uppdaterad

En Skolkommission som ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan presenteras idag av utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Förslagen ska bland annat utgå från OECD:s slutgiltiga rekommendationer från den tematiska granskningen av svensk skola.

- Professionen ska leda skolutveckling, inte ständigt anpassa sig efter nya politiska direktiv. Vi har idag en bra bild av utmaningarna i svensk skola, det handlar om växande ojämlikhet och att allt fler inte får med sig de kunskaper man behöver i livet. Då samlar vi professionen och forskningen för att med fria mandat arbeta fram de förslag på systemförändringar som är nödvändiga för att vända utvecklingen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Kommissionen består av 14 ledamöter från olika verksamhetsområden och leds av Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket. Arbetet ska ske i dialog med en parlamentariskt sammansatt referensgrupp och vara i dialog med skolpersonal, elever, föräldrar, skolhuvudmän, företrädare för arbetsmarknadens parter samt andra relevanta nationella och internationella aktörer.

- Vi fullföljer det vi lovade efter Pisarapporten 2013. Då sa Stefan Löfven att en Skolkommission skulle inrättas för att analysera orsakerna bakom de fallande kunskapsresultaten. Vi vill se en nationell samling med vetenskapligt fokus, kring skolan. Vi vet att när en nation samlas går det att vända den negativa utvecklingen tämligen snabbt, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Kommissionen ska lämna förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden samt en tidplan för kommissionens fortsatta arbete ska redovisas senast den 11 januari 2016 för att slutredovisas senast den 13 januari 2017.


Skolkommissionens ledamöter

Ordförande, Anna Ekström, Generaldirektör Skolverket

Lina Axelsson Kihlblom, central grundskolechef, Haninge kommun
Erik Blom, Elev
Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet
Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas riksförbund
Tobias Krantz, doktor i statsvetenskap vid Uppsala universitet
Marika Markovits, direktor Stockholms stadsmission och huvudman för Grillska gymnasiet
Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund
Pasi Sahlberg, visiting professor of Practice Harvard University
Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö stad
Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik Stockholms universitet
Björn Åstrand, doktor i historia och dekan för lärarutbildningen vid Karlstad universitet

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.