Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stöttar interreligiöst samarbete

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har i dag beslutat att bevilja stöd till Sveriges interreligiösa råd för att stötta samarbete mellan religiösa samfund i Sverige. Stödet på 800 000 kronor under 2015 går till att inrätta en administrativ funktion för Sveriges interreligiösa råd.

– Samarbete mellan de religiösa samfunden är en viktig pusselbit i vårt gemensamma arbete mot fördomar och intolerans. Sveriges interreligiösa råd spelar en stor och viktig roll i det arbetet. Nu ger vi förutsättningar för att kunna fördjupa det arbetet, säger kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

Stödet ska användas till en administrativ heltidstjänst med uppgift att:

  • samla och förmedla erfarenheter från interreligiösa arbeten som pågår i Sverige,
  • fördjupa, utveckla och sprida kunskap om olika religioner i Sverige,
  • organisera och utveckla rådets utåtriktade arbete för att motverka antisemitism, islamofobi och andra hot mot religionsfriheten,
  • ge ett administrativt stöd och utgöra en samordnande länk mellan rådet och medlemssamfunden.

Arbetet ska redovisas till Kammarkollegiet senast den 26 februari 2016.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.