Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Regeringen tar beslut om ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg

Publicerad Uppdaterad

I dag har regeringen beslutat att Sveriges lantbruksuniversitet ska stå som ägare och ansvara för upphandlingen av ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg. Fartyget ska användas till miljöövervakning och datainsamling för fisket.

– Det är viktigt att Sverige nu får ett eget fartyg och inte längre behöver förlita sig på möjligheten att hyra fartyg från andra länder för att kunna bedriva forskning om fiskbestånden i våra vatten. Den vetenskapliga kunskapen om fiskbestånden är avgörande för att kunna fatta politiska beslut som leder till ett hållbart fiske. Därför är det viktigt att säkerställa, ytterligare stärka och utveckla svensk forskningskompetens, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen har sedan tidigare satsat medel för att påbörja projektering och nybyggnation av ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg. I dag har regeringen tagit ett ytterligare steg genom att fatta beslut om att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska stå som ägare och ansvara för upphandling avet nya fartyget. Sjöfartsverket kommer att kontrakteras av SLU att ha det så kallade managementansvaret, vilket innebär att Sjöfartsverket kommer att vara ansvariga för bland annat drift och underhåll av fartyget.

– För att vi ska kunna fatta välgrundade beslut och säkra en god havsmiljö så krävs att vi kan samla in data om miljötillståndet i havet, vilket möjliggörs av det nya fartyget, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Syftet med satsningen är att ersätta forskningsfartyget Argos som togs ur drift 2011 och därmed tillgodose Sveriges behov av fartygsresurser för miljöövervakning och datainsamling för fisket på lång sikt. Ett utsjögående undersöknings- och forskningsfartyg är nödvändigt för att samla in data om miljötillståndet i haven och ge underlag för politiska beslut, om till exempel fiskekvoter och åtgärder för en bättre havsmiljö.

– Att Sjöfartsverket ges managementansvaret för fartyget innebär att vi använder statens resurser mer effektivt och undviker att bygga upp ytterligare en redarorganisation inom staten, samtidigt som tillgång och nödvändig flexibilitet garanteras genom en samverkanslösning mellan myndigheterna, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

En viktig målsättning är att fartyget har en hög beläggningsgrad och det kommer därför att finnas flexibilitet för användning inom flera andra undersöknings- och forskningsområden.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.