Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen tillsätter utredning om nationell strategi för musik- och kulturskolan

Professor Monica Lindgren har i dag fått i uppdrag att som särskild utredare ta fram förslag till en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan.

- Det är uppseendeväckande att det hittills inte funnits en nationell strategi för en verksamhet som varje år möter 400 000 barn och unga. Nu tar vi första steget i riktning mot en sådan, något som också har efterfrågats av företrädare för musik- och kulturskolan. En tydligare politik kan förhoppningsvis ge fler barn och unga möjligheten att prova på att stå på scen, spela musik eller dansa, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Med utgångspunkt i ett brett kunskapsunderlag ska utredaren lämna förslag och bedömningar som gäller hur staten kan bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Monica Lindgren är professor i musikpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon examinerades som lärare i musik och svenska 1983 och har varit verksam som lärare inom både grundskola och kulturskola. Sedan början av 1990-talet har hon arbetat inom lärarutbildningen där hon under de senaste tio åren främst varit aktiv som forskare inom området kultur och skola. För närvarande arbetar hon med forskningsprojektet El Sistema – villkor för musikaliskt lärande och identitet i en interkulturell kontext.

Uppdraget ska slutredovisas den 30 september 2016.

Utredningsuppdraget består av i huvudsak följande punkter.

  • kartlägga och beskriva den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet i Sverige,
  • identifiera hinder för elever att delta i den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet (avgifter, utbud, köer, socioekonomisk bakgrund, kön etc.) och vilka insatser som behöver göras för att uppnå en mer jämlik musik- och kulturskola,
  • föreslå åtgärder för hur försörjning av lärare som ska undervisa i den kommunala musik- och kulturskolan kan säkras i framtiden, och,
  • lämna förslag till en nationell strategi för samordning och uppföljning av den kommunala musik- och kulturskolan och göra en bedömning av för- och nackdelar med att författningsreglera kommunernas ansvar för verksamheten.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00