Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen utreder utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har i dag tillsatt en utredning för att se över om Konkurrensverket bör få utökad beslutanderätt om sanktioner vid konkurrensöverträdelser. Till utredare utses kammarrättsrådet Eva Edwardsson. Eva Edwardsson ska utreda vilka förutsättningar som finns för att processerna ska kunna effektiviseras och förbättras.

– En god konkurrens på våra svenska marknader ger internationellt konkurrenskraftiga företag. Idag bedriver företag i hög grad verksamhet på olika internationella marknader och då är det klokt att titta på om den svenska konkurrensmyndigheten bör ha samma befogenheter som flera konkurrensmyndigheter i andra länder, säger Mikael Damberg.

Utredaren ska redovisa sitt betänkande senast den 12 maj 2016.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.