Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vill införa alkobommar

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har tidigare aviserat att man kommer att ge Trafikverket i uppdrag att titta på införandet av automatiska nykterhetskontroller, så kallade alkobommar. Det formella beslutet togs på dagens sammanträde och inom kort kommer Trafikverket att börja ett arbete för att se i vilka utvalda hamnar som alkobommar kan bli permanenta.

I september förra året invigdes alkobommarna. Under försöksperioden i Stockholm och Göteborg sjönk antalet stoppade fordon. Efter de framgångsrika försöken ser regeringen nu över möjligheten till en mer permanent lösning för alkobommar i strategiskt utvalda hamnar. Därför får Trafikverket i uppdrag att analysera vilka hamnar som kan vara aktuella för att installera permanenta alkobommar, utifrån parametrar såsom nytta, effekt och trafikvolymer.

– Sverige är ett föregångsland när det kommer till trafiksäkerhet. För att fortsätta vara det också framöver behöver vi med nollvisionen som målbild titta på nya smarta lösningar. En sådan lösning är alkobommar i våra stora färjehamnar, de har visat sig vara väldigt effektiva, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 november 2015.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.