Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Satsningar på civilsamhället för att förbättra nyanländas etablering

Publicerad Uppdaterad

I den kommande vårändringsbudgeten konkretiserar regeringen delar av etableringspaketet som syftar till att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen satsar bl.a. ytterligare 30 miljoner kronor på verksamhet i civila samhället och kommuner som syftar till att skapa bättre förutsättningar för nyanlända att etableras i samhället genom en förstärkning av de så kallade §37a-medlen.

– Satsningen syftar till att förbättra förutsättningarna för nyanlända att etableras i samhället genom ökade kontaktytor och socialt stöd. Jag bjuder även in till en dialog i början av maj om hur civilsamhället kan spela en större och viktigare roll för etableringen av nyanlända, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Satsningen omfattar verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. Det kan bland annat handla om verksamheter som erbjuder sociala aktiviteter, studiecirklar, insatser som stödjer språkinlärning, mentorskap eller aktiviteter i idrottsföreningar. Satsningen riktas mot verksamhet som drivs utan vinstsyfte. Förslaget finns med i regeringens vårändringsbudget och gäller för 2015.

Ökade kommunersättningar för sfi för personer i anläggningsboende

Regeringen föreslår också en förstärkning av ersättningen till kommuner för deltagare i sfi som fått uppehållstillstånd och vistas i Migrationsverkets anläggningsboende i avvaktan på att bosättas i en kommun. Kommunersättningen föreslås öka med 50 miljoner kronor under 2015 till totalt 100 miljoner kronor.

Det är angeläget att nyanlända får möjlighet att delta i sfi under tiden de väntar på att få påbörja en etableringsplan. Regeringen anser också att bestämmelserna för ersättningen behöver ändras så att kommunerna får ersättning för den tid personen deltar i sfi och för alla som deltar, vilket inte är fallet med nuvarande bestämmelser.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00