Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige och Kina ingår avtal om klimatsamarbete

Publicerad · Uppdaterad

Klimat- och miljöminister Åsa Romson undertecknade i dag ett samarbetsavtal om klimatsamarbete med Kinas klimatminister Zhang Yong, under ett besök i Peking.

- Det är glädjande att vi nu har kunnat sluta ett samarbetsavtal om klimatfrågor mellan Sverige och Kina. Genom avtalet kan vi få till stånd ett utbyte mellan experter, forskare och företag för att hjälpa varandra med klimatsmarta lösningar som bidrar till minskade utsläpp i både Sverige och Kina. Det är en viktig del för ett ambitiöst avtal i Paris senare i år, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Samarbetsavtalet öppnar upp för en fördjupad dialog med kinesiska förhandlare och beslutsfattare i klimatfrågan och länderna kommer så snart det går inrätta en gemensam arbetsgrupp för att komma igång med samarbetet. Det möjliggör också samarbete med experter och forskare kring ekonomiska styrmedel, tekniska innovationer, klimatsnål teknik och systemlösningar för hållbara städer.

Kina har tagit flera initiativ på klimatområdet men presenterade i slutet av förra året en rapport om de ytterligare åtgärder som landet bör vidta för att garantera en miljömässigt hållbar utveckling. Rapporten visar att det går att förena ekonomisk tillväxt med miljömässigt hållbar utveckling, men att det kräver omfattande förändringar av Kinas ekonomiska system och energikonsumtion.

Under sitt besök i Peking kommer klimat- och miljöminister Åsa Romson att träffa de som har författat rapporten och flera andra kinesiska klimatexperter och miljöorganisationer för att lära mer om de utmaningar landet står inför och de åtgärder som planeras.

Kina är idag det land i världen som släpper ut störst mängd växthusgaser och har passerat EU när det gäller utsläpp per capita. Kinas klimatutsläpp har under några år kraftigt ökat från 14,6 procent (2000) till 27,3 procent (2013) av världens totala utsläpp.