Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar

Publicerad Uppdaterad

En jämlik kunskapsskola med mer tid för varje elev är en viktig prioritering för regeringen när vårbudgeten presenteras idag. Därför satsar regeringen bland annat på fler speciallärare, stärkt elevhälsa, fler utbildningsplatser och en stärkt vuxenutbildning under mandatperioden.

Regeringen vill se ett Sverige som håller ihop, där matchningen är bättre på arbetsmarknaden och där inga barn faller ifrån i skolan.

Redan i regeringsförklaringen angavs inriktningen för skolpolitiken; fokus på att höja kunskapsresultaten, öka jämlikheten i skolan och höja läraryrkets attraktivitet.

I vårbudgeten 2015 ligger regeringens skolprioriteringar fast och flera förslag från regeringens tidigare budgetproposition presenteras nu på nytt. Det handlar från 2016 bland annat om 500 miljoner kronor per år för speciallärare och specialpedagoger, 330 miljoner för upprustning av skollokaler, 140 miljoner till nationella skolutvecklingsprogram och satsningar på barnomsorg på obekväm arbetstid som trappas upp till 80 miljoner per år 2017. Dessutom investerar regeringen 200 miljoner årligen till stärkt elevhälsa.

- Vi ser hur kunskapsresultaten sjunker samtidigt som allt fler unga mår dåligt, inte minst unga med funktionsnedsättning, unga tjejer och HBTQ-personer. Det hänger ihop och ska man vända utvecklingen i skolan kan vi inte bara prata om prestationerna utan vi måste också prata om de som ska prestera. Om de mår dåligt är det svårt att klara skoldagen och därför satsar vi på elevhälsan, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Vad gäller högskolan investerar regeringen i cirka 14 300 nya utbildningsplatser i högskolan till 2018. Jämfört med beslutad budget satsar regeringen på 1000 ytterligare platser 2015, som växer till cirka 5000 extra platser fram till och med 2018.

- Sverige kan vara en världsledande nation för utbildning, forskning och nya idéer. Då krävs en politik med tydliga ambitioner för högre utbildning. Det handlar om att investera i fler högskoleplatser i hela landet och att stärka kvaliteten inom högre utbildning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen satsar också 125 miljoner kronor för att stärka högskoleutbildningarnas kvalitet 2015. För åren 2016-2018 beräknas satsningen uppgå till 250 miljoner kronor per år. Kvalitetsförstärkningen är avsedd för utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap samt för lärar- och förskollärarutbildning.

Kunskapslyftet är en stor satsning på vuxenutbildningen där totalt 6500 nya utbildningsplatser tillkommer redan i år. För år 2015 innebär det 1200 extra platser på högskolor och universitet, 4500 extra platser på komvux/yrkesvux och 750 extra platser på folkhögskolans allmänna kurs. Till det tillkommer även utbildningsplatser för de som har traineejobb och till unga 20-24- åringar som inte har slutfört sin gymnasieutbildning. För yrkeshögskolan, som också ingår i kunskapslyftet kommer nya platser att tillföras så fort det är möjligt, från och med nästa år. Följande år finns dessutom en plan för kunskapslyftet med betydligt fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.

- Jag är väldigt nöjd att regeringen gör en stor satsning i budgeten på ett nytt kunskapslyft med fler utbildningsplatser i vuxenutbildningen. Vi vet nämligen att utbildning är nyckeln till jobb och ett väl fungerande näringsliv. Därför vill vi ge fler möjlighet att kunna ta del av kunskap som skapar vägar in i arbetslivet, säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Kontakt

Matilda Uusijärvi Ek
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.