Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utökat uppdrag till Konsumentverket

Publicerad Uppdaterad

Idag överlämnades Konsumentrapporten 2015 från Konsumentverket till konsumentminister Per Bolund. I samband med överlämnandet presenterade Bolund ett nytt uppdrag till Konsumentverket som innebär att myndigheten får ett utökat ansvar att redogöra för problematiska konsumentmarknader och tänkbara lösningar.

- Vi behöver ännu bättre underlag för att kunna möta den snabba omvandlingen i konsumenternas vardag när det till exempel gäller nya produkter, försäljningskanaler och affärsmetoder, säger Per Bolund.

Konsumentverket har sedan 2013 lämnat en rapport till regeringen som beskriver konsumenternas upplevelser och erfarenheter från olika marknader. Det utökade uppdraget innebär att Konsumentverket närmare ska belysa tre valfria områden som av konsumenterna ansetts särskilt problematiska för att kunna beskriva problemens omfattning och orsaker och utifrån det presentera förslag på lösningar.

- Det är ett gemensamt ansvar mellan näringsliv och politiken att se till att vi har väl fungerande marknader och samtidigt att vi som konsumenter kan göra aktiva val och undvika problem. Då behöver vi gå i takt med utvecklingen och vara beredd att genomföra de förändringar som krävs, säger Per Bolund.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.