Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredare ska se över betaltjänster, förmedlingsavgifter och betalkonton

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har beslutat tillsätta en utredning som ska lämna förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra betaltjänstdirektivet och betalkontodirektivet samt anpassa nuvarande lagstiftning till förordningen om förmedlingsavgifter.

- En viktig del av uppdraget gäller att säkerställa att de nya reglerna så långt möjligt lever upp till behovet av ett starkt konsumentskydd, och där lämnar direktiven möjligheter för medlemsländerna att ta ytterligare steg i den egna lagstiftningen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

De tre rättsakterna som förhandlats fram på EU-nivå innebär många fördelar, som t.ex. regler om konsumenters rätt till betalkonto med grundläggande funktioner såsom kort och internetbetalningar. Det blir också enklare, säkrare och billigare för konsumenter att använda betaltjänster. Slutligen införs maximinivåer för förmedlingsavgifter för vissa kortbaserade betalningstransaktioner vilket bör leda till minskade kostnader för konsumenterna.

Utredaren ska bland annat analysera direktiven och utarbeta de författningsförslag som behövs för att genomföra dem i svensk rätt. Vidare ska utredaren analysera eventuella anpassningar av lagstiftningen till förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner.

Uppdraget ska redovisas senast den 4 januari 2016. Förslag som har betydelse för framtagande av kompletterande regler till förordningen om förmedlingsavgifter ska delredovisas senast den 17 augusti 2015.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.