Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Vårpropositionen 2015: Ett Sverige som håller ihop

Publicerad Uppdaterad

Regeringen presenterar idag sitt förslag till inriktning för den ekonomiska politiken inför budgetpropositionen för 2016. Samtidigt presenteras reformer på sammanlagt 8 miljarder kronor som träder i kraft redan 2015. Utgångspunkten är den politik som presenterades i budgetpropositionen i höstas. Det handlar om reformer för fler jobb och stärkt konkurrenskraft, en jämlik kunskapsskola med mer tid för varje elev, en hållbar framtid samt ökad välfärd och trygghet. Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Ladda ner:

- Sverige står inför ett antal stora framtidsutmaningar som vi måste ta oss an. De stora underskotten kräver samtidigt att vi kopplar ett fast grepp om de offentliga finanserna och finansierar våra reformer fullt ut. Vi prioriterar nu investeringar i vår gemensamma framtid för fler jobb och stärkt konkurrenskraft, en jämlik kunskapsskola med tid för varje elev, en bättre miljö samt en ökad välfärd och trygghet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning och även konjunkturen i omvärlden ser ut att förstärkas. Men återhämtningen väntas gå långsamt, särskilt i euroområdet. Riskerna för en svagare utveckling är fortfarande betydande och en försämrad ekonomisk utveckling i euroområdet bedöms vara den enskilt största risken.

Arbetslösheten i Sverige har bitit sig fast på en hög nivå och många har varit utan arbete under lång tid.

Underskottet i den offentliga sektorns finanser beräknas minska från och med 2015 som en följd av den ekonomiska återhämtningen samt en ansvarsfullt förd ekonomisk politik. Det finansiella sparandet 2015 beräknas till -1,4 procent av BNP och förväntas vara i balans 2018.

I vårändringsbudgeten föreslås reformer för 8 miljarder kronor under 2015. Utgångspunkten för förslagen är den ekonomiska politik som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2015.

Fler jobb och stärkt konkurrenskraft

En av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten varaktigt och öka sysselsättningen. Fler människor ska ha ett jobb att gå till och färre ska vara deltidsarbetslösa. Sverige behöver ett kunskapslyft. Regeringen ökar därför de offentliga investeringarna i bland annat infrastruktur, näringspolitik och utbildning för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

En jämlik kunskapsskola med tid för varje elev

Att stärka kunskapsresultaten i skolan är nödvändigt – både för att hålla ihop Sverige och säkra Sveriges konkurrenskraft på lång sikt. För att stärka kunskapsresultaten krävs att lärarna får tid för varje elev, att kvaliteten i undervisningen förbättras och att resurser skjuts till där utmaningarna är som störst. Därför föreslår regeringen reformer fokuserade på tidiga insatser, ett mer attraktivt läraryrke och att alla skolor ska vara bra skolor.

En hållbar framtid

Regeringens mål är en resurseffektiv ekonomi där hänsyn till miljön är en självklar del i samhällsutvecklingen. Det handlar om att stoppa miljöförstöringen och minska klimatutsläppen. Minskade klimatutsläpp kräver flera typer av åtgärder och ett sammanhållet globalt och nationellt politiskt arbete. Regeringen satsar därför på bland annat åtgärder för klimatinvesteringar, biologisk mångfald och skydd av natur.

Ökad välfärd och trygghet

Välfärdens resurser måste stärkas och inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män minska. Alltför många människor, främst kvinnor, har gått ned i arbetstid för att ge omsorg till anhöriga när välfärden inte räcker till. Investeringar i välfärd och trygghet håller ihop Sverige och bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad. Regeringen föreslår därför åtgärder för mer personal inom äldreomsorgen. Regeringen föreslår även att underhållsstödet för ensamstående föräldrar och bostadstillägg för pensionärer höjs. För ökad trygghet och omställningsförmåga stärks också arbetslöshetsförsäkringen.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.