Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

70 miljoner kronor i stöd till Palestina

Publicerad Uppdaterad

Sverige undertecknade måndagen 18 maj ett avtal med FN:s utvecklingsorgan UNDP till stöd för palestiniers rättigheter och behov. Stödet uppgår till 30 miljoner kronor och går till insatser i Östra Jerusalem och särskilt utsatta samhällen på Västbanken. Undertecknandet skedde i närvaro av statssekreterare Ulrika Modéer, på besök i Palestina.

Sverige har även beslutat utbetala 40 miljoner kronor till den Palestinska myndigheten. Stödet går till bland annat lärares och sjuksköterskors löner samt pensioner. Medlen utbetalas genom EU.

Både stödet till UNDP och till den Palestinska myndigheten sker inom ramen för Sveriges redan beslutade strategi avseende Palestina 2015-2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.