Innehållet publicerades under perioden

-

70 miljoner kronor i stöd till Palestina

Sverige undertecknade måndagen 18 maj ett avtal med FN:s utvecklingsorgan UNDP till stöd för palestiniers rättigheter och behov. Stödet uppgår till 30 miljoner kronor och går till insatser i Östra Jerusalem och särskilt utsatta samhällen på Västbanken. Undertecknandet skedde i närvaro av statssekreterare Ulrika Modéer, på besök i Palestina.

Sverige har även beslutat utbetala 40 miljoner kronor till den Palestinska myndigheten. Stödet går till bland annat lärares och sjuksköterskors löner samt pensioner. Medlen utbetalas genom EU.

Både stödet till UNDP och till den Palestinska myndigheten sker inom ramen för Sveriges redan beslutade strategi avseende Palestina 2015-2019.