Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér deltar vid invigning av kvinno- och tjejjour som blir först i landet med barnomsorg

Publicerad · Uppdaterad

Kvinno- och tjejjouren Somaya har fått unikt tillstånd av kommunen att bedriva pedagogisk barnomsorg. Idag deltar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér vid invigningen.

- Det är oerhört glädjande att Somaya kan erbjuda de små barnen möjlighet att delta i en trygg pedagogisk verksamhet trots att de bor på skyddat boende och lever isolerade. Alla barn har behov av lärande och lek och det är också en av rättigheterna i barnkonventionen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Beslutet från Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, innebär att Somaya kvinno- och tjejjour beviljas tillstånd och rätt till bidrag för pedagogisk omsorg för barn. För barnen som är över 7 år har Somaya redan fungerande lösningar och de deltar i skolundervisning.

Somaya är en ideell förening som är specialiserad på att skydda och stärka personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Stärkt stöd till landets kvinno- och tjejjourer

I årets vårbudget var en av regeringens satsningar ökat stöd till de ideella kvinno- och tjejjourerna. Förslaget innebär att 25 miljoner avsätts för 2015 och ytterligare 100 miljoner kronor per år under perioden 2016-2019 för att stärka verksamheternas arbete.