Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndsministern deltar i högnivåmöte om förnybar energi i New York

Publicerad · Uppdaterad

Biståndsminister Isabella Lövin reser till New York i dag för att delta i det årliga forumet för FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons initiativ Sustainable Energy for All.

Lövin har ombetts att vara med i den rådgivande gruppen med bland andra Världsbankschefen Jim Kim, Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare och USA:s utrikesminister John Kerry.

Sustainable Energy for All, SE4ALL, ska mobilisera aktörer i samhället för att lyckas uppnå målen om universell tillgång på el, en fördubbling av energieffektiviseringen liksom andelen förnybar energi i den globala energimixen till 2030.

- Att en femtedel av världens befolkning fortfarande saknar el år 2015 är ett misslyckande. Förnybara alternativ ger möjligheter att vända utvecklingen. Mycket mer behöver satsas på smarta förnybara off-grid lösningar som kan elektrifiera även landsbygden, där behoven är som störst, säger biståndsminister Isabella Lövin.

- Priset på förnybart sjunker i mycket snabb takt. Vi måste se till att rätt investeringar görs så att inte utvecklingsländerna fastnar i den fossila fällan, utan bygger hållbara energisystem för framtidens marknader, säger Isabella Lövin.

Sverige har åtagit sig att katalysera hållbara energiinvesteringar om en miljard USD under en tioårsperiod inom ramen för Power Africa med fokus på förnybart och energieffektivistering.

I Afrika söder som Sahara saknar över 620 miljoner människor el och siffran växer, endast 15 procent av samhällen på landsbygden är elektrifierade. Det präglar alla delar av människors vardag. Elever kan till exempel inte läsa på kvällarna, vacciner kan inte förvaras på hälsokliniker och kvinnor måste spendera timmar med att samla ved till matlagning.

Under dagarna lanserar också EU-initiativet ElectriFI vars målsättning är att ge 500 miljoner människor i utvecklingsländer tillgång till hållbar el 2030.