Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

EU godkänner Sveriges bredbandssatsning

Publicerad

EU-kommissionen har idag gett klartecken till svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020, vilket innebär att regeringens aviserade satsning på 3,25 miljarder kronor till bredbandsutbyggnad nu kan bli verklighet.

– Att ha en bra internet-anslutning är idag en nödvändighet för att människor fullt ut ska kunna vara delaktiga i samhället. Med de här pengarna ökar vi takten i bredbandsutbyggnaden, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Bredbandspengarna i landsbygdsprogrammet kommer att ges till utbyggnad i de områden där det inte är lönsamt för marknaden att bygga ut. De utgörs av 1,93 miljarder kronor i nationella medel och 1,32 miljarder kronor i EU-medel.

Satsningen på 3,25 miljarder innebär dubbelt så mycket pengar till bredband som under föregående programperiod.

Sedan tidigare har EU-kommissionen godkänt Sveriges regionalfondsprogram, som innehåller ytterligare 1,2 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad i norra Sverige.

– Tillsammans med regeringens andra åtgärder på området gör pengarna att vi har goda möjligheter att nå regeringens mål att 90 procent av befolkningen bör ha tillgång till 100 megabit senast 2020, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.