Innehållet publicerades under perioden

-

Fem nya ledamöter i AP-fondernas styrelser

Regeringen har utsett ledamöterna i AP-fondernas styrelser, totalt 49 stycken inklusive sex ordförande och sex vice ordförande.

Ladda ner:

Regeringen utser fem nya ledamöter:

  • Kent Eriksson, professorn (Första AP-fonden)
  • Åsa-Pia Järliden Bergström, projektledaren (Första AP-fonden)
  • Åsa Kullgren, finanslandstingsrådet, (Första AP-fonden)
  • Kristina Mårtensson, samhällspolitiska chefen (Andra AP-fonden)
  • Urban Lindskog, verkställande direktören (Sjätte AP-fonden)

Förteckning över alla ledamöterna i styrelserna för AP-fonderna finns i bilagan. Samtliga ledamöter förordnas från och med den 30 maj 2015 till dess att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2015.