Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Gabriel Wikström leder svensk delegation till världshälsoförsamlingen

Publicerad Uppdaterad

Den 18-26 maj möts hälsoministrar från hela världen för årets Världshälsoförsamling – WHO:s beslutande församling – i Geneve. Den svenska delegationen leds av folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström som befinner sig i Geneve den 17-19 maj.

Flera stora frågor kommer att avhandlas, däribland en global handlingsplan för arbetet mot antimikrobiell resistens (AMR) inklusive antibiotikaresistens, ebolautbrottet och reform av WHO i ljuset av detta, samt WHO:s budget för 2016-2017. Sverige har varit ledande i arbetet med att få till stånd en global handlingsplan mot AMR under WHO:s ledarskap.

– Vi behöver en global handlingsplan eftersom antibiotikaresistens är en global fråga, som måste lösas gemensamt. Resistenta bakterier är ett växande problem som korsar gränser och det måste också lösningarna göra, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Sverige ordnar också en ministerfrukost under tisdagen den 19:e maj där ministrar från ett flertal länder kommer att diskutera hur man politiskt kan lyfta AMR-frågan globalt, även utanför hälsosektorn. Bland annat genom ett högnivåmöte om AMR i FN:s generalförsamling senast 2016.

Gabriel Wikström talar också inför hela Världshälsoförsamlingen under tisdagsförmiddagen. Därutöver kommer flera bilaterala möten att äga rum med dels WHO:s generaldirektör Margaret Chan, dels andra länders hälsoministrar.

Vid det styrelsemöte som följer efter Världshälsoförsamlingen (27-28 maj) kommer Sverige också ta plats i WHO:s styrelse, genom Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm. Sist Sverige satt i styrelsen var 2000-2003.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.