Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Handlingsplan för Sveriges mjölkbönder

Publicerad Uppdaterad

I dag kallade landsbygdsministern aktörer från mjölkbranschen för att diskutera den handlingsplan som aktörerna arbetat med under våren. Handlingsplanen är utgångspunkt för ett gemensamt arbete i syfte att långsiktigt stärka svensk mjölkproduktion.

Tidigare i år bjöd landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in organisationer, företag och myndigheter med koppling till mjölkproduktionen för att de tillsammans skulle komma fram till hur man kan stärka den svenska mjölkproduktionen. Som ett resultat av mötet bildades tre arbetsgrupper inom kapitalförsörjning, marknad samt rådgivning och produktion för att föreslå åtgärder i syfte att vända krisen.

Arbetsgruppernas arbete har resulterat i en handlingsplan som i dag presenterades vid ett möte i Rosenbad. Handlingsplanen med dess 87 åtgärdsförslag utgör en utgångspunkt för ett gemensamt arbete i syfte att långsiktigt stärka svensk mjölkproduktion.

– Nu är det dags för verkstad. Vi måste arbeta tillsammans för att stärka mjölkbönderna i Sverige. Att branschen kommit fram till en handlingsplan är ett stort steg framåt, säger landsbygdsminister Sven- Erik Bucht.

En gemensam strategi ökar kraften i arbetet för att mjölkföretagarna ska kunna öka lönsamheten i sina företag. Svenska mjölkföretag verkar på en global marknad vilket ställer krav på ständigt utvecklingsarbete i alla led.

Lönsamheten för företagen måste också bli bättre, och då behöver kostnaderna sänkas både genom åtgärder i företagen, och åtgärder som vidtas av andra organisationer samt av staten. Mjölkproducenterna måste också få bättre betalt för råvaran och bättre möjligheterna till att höja värdet på produkterna.

Åtgärder för att överbrygga krisen

 • Statliga kreditgarantier
 • Rådgivning till företag i ekonomisk kris

Åtgärder för att stärka lönsamheten

 • Se över möjligheterna till riskkapital för att underlätta nyinträde i jordbruket
 • Öka kompetensen hos lantbrukare i företagsledning, management och riskhantering
 • Utveckla rådgivningen och skapa rådgivningskoncept omfattande management, ekonomi och produktion
 • Öka mjölkavkastningen per ko för att öka intäkterna i företaget
 • Sänka kostnaderna i mjölkföretagen med fokus på foder och byggnader
 • Förenkla regelverket för svenska mjölkproducenter
 • Verka för att svenska mjölkproducenter får likvärdiga villkor som producenter i konkurrerande länder
 • Fortsatt säkra att Sverige har en god djurvälfärd
 • Satsa på forskning och innovation som stärker konkurrenskraften
 • Ursprungsmärka svenska mejeriprodukter och kommunicera svenska mervärden mer till konsumenter
 • Främja exporten av svenska mejerivaror

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.