Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ideell second hand-försäljning ska inte beskattas

Publicerad · Uppdaterad

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria där det föreslås att ideell second hand-försäljning inte ska beskattas.

Förslaget avser sådan försäljning av skänkta begagnade varor som görs av allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00