Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhet blir nytt delprojekt inom pensionsöversynen

Publicerad Uppdaterad

Pensionsgruppen har beslutat om ett nytt delprojekt inom ramen för den pågående pensionsöversynen. Delprojektet Jämställda pensioner syftar till att analysera och bemöta skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner.

Delprojektet kommer att behandla problematiken kring ojämställda pensioner i ett brett perspektiv – vad som orsakar ojämställdheten och vad som kan göras för att minska den. Det inrymmer bland annat en kartläggning av de allmänna pensionernas och tjänstepensionernas bidrag till ojämställdheten, effektiviteten i nuvarande regler kring efterlevandeskydd, frågan om delad pensionsrätt vid boskillnad och om de befintliga reglerna om överföring av premiepensionsrätt kan nyttjas i större utsträckning.

- Vi har ett problem med stora skillnader mellan mäns och kvinnors pensioner. Det har sin grund i ett ojämställt samhälle och arbetsliv. Kvinnor har lägre löner, arbetar oftare deltid och tar ett större ansvar för barn och hem. Det får stor effekt på pensionen. Med det här projektet tar vi ett helhetsgrepp på frågan, säger Pensionsgruppens ordförande, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Pensionsgruppen:

Pensionsgruppen består av representanter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna och bereder alla politiska förslag om pensionssystemet. Pensionsgruppen leds av socialförsäkringsministern.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.