Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Justitieministern besöker Nederländerna för att studera brottsförebyggande arbete

Publicerad · Uppdaterad

I dag, måndagen den 18 maj, reser justitie- och migrationsminister Morgan Johansson till Nederländerna för att studera landets brottsförebyggande arbete.

Vid besöket kommer justitie- och migrationsministern att besöka den nationella holländska samordningsfunktionen för brottsförebyggande arbete, Dutch Center for Crime Prevention. Morgan Johansson kommer också att träffa den ansvarige statssekreteraren för brottsföre-byggande arbete Klaas Dijkhoff.

– Samhällets insatser för att förebygga brott kan förbättras. Under mandatperioden kommer regeringen att prioritera utvecklingen av det strukturerade brottsförebyggande arbetet i hela landet. Det krävs bland annat en bättre nationell samordning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Nederländerna har kommit långt i arbetet med en nationell helhetssyn och ansvar för det brottsförebyggande arbete. Jag hoppas och tror att besöket kommer att ge kunskap och inspiration för utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet som nu inleds i Sverige, fortsätter Morgan Johansson.

– Många aktörer i Sverige, både inom och utanför rättsväsendet, arbetar för att förebygga brott. Utöver Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet och andra statliga myndigheter finns ett stort engagemang hos kommuner, frivilligorganisationer och företag. Tyvärr är samhällets insatser i dag ofta dåligt samordnade. Det behövs ett tydligare ledarskap och mer nationell samordning av de brottsförebyggande insatserna. Därför är det av stort intresse för oss att se hur Nederländerna arbetar för att öka samverkan mellan olika aktörer och hur man arbetar för att stötta från nationellt håll, avslutar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I den svenska delegationen ingår också representanter från bland andra Brottsförebyggande rådet och Sveriges Kommuner och Landsting. Den svenska delegationen kommer att besöka CCV, Dutch Center for Crime Prevention, i Utrecht. CCV är en oberoende stiftelse som arbetar för att på olika sätt stimulera nationell samverkan inom det brottsförebyggande området. CCV utgör också en viktig länk mellan offentliga och privata aktörer.

Politiskt sakkunnig Elin Almqvist medföljer vid besöket.