Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Kommuner får utökat ansvar för insamling av hushållsavfall

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen gör det lönsamt att återvinna och förenkla hushållens möjlighet att källsortera genom att samla ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper hos kommunerna. En särskild utredare kommer att tillsätts för att ta fram förslag på hur ett kommunalt insamlingsansvar kan utformas.

- Det ska vara enkelt för människor att sortera sitt hushållsavfall. Att ge kommunerna ansvaret är ett viktigt steg för att underlätta insamlingen och genom det öka andelen avfall som sorteras, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

En viktig utgångspunkt för regeringen är att förenkla för hushållen att lämna ifrån sig sitt förpackningsavfall och returpapper. Idag är insamlingsansvaret delat mellan kommunerna och producenterna. Det är också viktigt att den nya modellen för insamlingen håller en hög kvalitet och leder till en hög grad av materialåtervinning.

Utredaren ska:

  • ge förslag på hur det insamlade avfallet ska överlämnas till producenterna, som fortsatt har ett producentansvar, och hur producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen,
  • föreslå hur en effektiv tillsyn över insamlingen och återvinningen kan möjliggöras,
  • undersöka vilka konsekvenser som ett förändrat ansvar får för de berörda aktörerna och samhället i stort, och
  • lämna författningsförslag som lägger fast regelverket för den valda lösningen.

I samband med att utredningen tillsätts kommer kravet på tillstånd för insamling av förpackningsavfall och returpapper att skjutas två år framåt, till 1 april 2019. På så sätt behöver inte den som vill driva ett insamlingssystem påbörja eventuellt onödiga förberedelser.

Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast 18 december 2015.