Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsprogrammet godkänt av EU

Publicerad

EU-kommissionen har idag godkänt det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 med en total budget på 36,1 miljarder kronor. Pengarna i landsbygdsprogrammet ska bland annat förbättra konkurrenskraften inom jordbruket.

– Jag är glad att kunna säga att det svenska landsbygdsprogrammet, efter hårt arbete, äntligen blivit godkänt. Nu ser jag fram emot att se pengarna i arbete säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsprogrammet innehåller en bred palett av åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom jordbruket, ett hållbart nyttjande av våra naturresurser och främjande av en breddad näringsverksamhet som skapar sysselsättning och en attraktiv boendemiljö på våra landsbygder. 

Den totala budgeten är 36,1 miljarder kronor, och den svenska medfinansieringen av programmet uppgår till 59 procent. De resterande 41 procenten av pengarna i programmet kommer från EU.

Merparten av programmets medel är avsatta för miljöinsatser såsom bevarande av den biologiska mångfalden och minskning av jordbrukets negativa miljöpåverkan. Några andra viktiga satsningar inom programmet är insatser för att öka produktionen av förnybar energi, förbättrad service och tillgång till bredband på landsbygden.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Genvägar

Mer information om programmet, tidplan för genomförandet och programdokumentet i sin helhet går att läsa på Jordbruksverkets webbplats.