Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Myndigheternas arkiv blir digitala

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har idag beslutat om medel till Statens servicecenter, så att utvecklingen av en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv kan fortsätta.

– E-arkiv innebär ökad transparens och bättre tillgång till information för både allmänhet, journalister och forskare. Med en gemensam lösning minskar vi statens kostnader för e-arkiv, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Den gemensamma tjänstenska göra det enklare och billigare för myndigheter att skaffa ett e-arkiv, men också bidra till ökad öppenhet och tillgång till information om den statliga förvaltningen. Tjänsten ska kunna användas inom hela statsförvaltningen och utvecklas inom ramen för regeringens nya e-förvaltningssatsning. Syftet med satsningen är att underlätta medborgarnas och företagens kontakter med det offentliga och stimulera digitaliseringen av statsförvaltningen.

– Statens servicecenter är ett viktigt verktyg för att effektivisera statsförvaltningen. Det är glädjande att Statens servicecenter nu kan ta nästa steg i utvecklingsarbetet för att på sikt kunna erbjuda tjänsten e-arkiv till statsförvaltningens alla myndigheter, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Bakgrund

Statens servicecenter har i uppdrag att tillsammans med Riksarkivet utveckla en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv. Sju myndigheter har i uppdrag att börja använda det nya e-arkivet, när det är utvecklat. Det gäller Bolagsverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Post- och telestyrelsen och Statens fastighetsverk.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00