Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ny process för regeringens ambitionshöjning för förnybar el

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen som innebär att regeringen återkallar propositionen om Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015. Regeringen kommer under de närmsta veckorna att återkomma med en ny proposition med förslag om ambitionshöjning till 2020 i enlighet med förslaget i den proposition som nu återkallas.

– Vi står fast vid att höja ambitionen för den förnybara elproduktionen inom ramen för elcertifikatsystemet i enlighet med avtalet med Norge. Vi kommer därför under de närmsta veckorna att återkomma med en ny proposition till riksdagen, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Elcertifikatsystemet är det huvudsakliga styrmedlet för att främja förnybar elproduktion och har sedan starten 2003 bidragit till den starka utveckling av den förnybara elen som vi ser idag, och då främst vindkraft. Genom ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet främjas denna utveckling ytterligare.

En förutsättning för att en ambitionshöjning ska kunna genomföras är att det finns en överenskommelse mellan Sverige och Norge om detta. Regeringen avser därför att i höstbudgeten återkomma till riksdagen med de förändringar i skattelagstiftningen som bland annat krävs för att uppfylla överenskommelsen.