Ny strategi för biståndet ska uppmuntra debatt i Sverige

Idag beslutar regeringen om en ny inriktning för Sidas informations- och kommunikationsstrategi. Den ska främja kunskap, granskning och debatt i Sverige samt internationellt om globala utvecklingsfrågor. Beslutet innebär en kursändring från den tidigare strategin.

Enligt reglerna för nuvarande informationsanslag ska Sida ge stöd till informationsverksamhet vars syfte är att höja kunskapen om biståndets resultat - inte att opinionsbilda, oberoende granska eller väcka engagemang för internationella frågor som får människor att agera. Reglerna har skapat en otydlighet om vad pengar kan gå till vilket nu ska klargöras.

- Vi öppnar upp för en levande debatt om biståndet. Tanken är att öka engagemanaget för internationella frågor och förankra biståndet bland svenska folket. I år antar FN nya globala mål om att bekämpa fattigdom och förtryck och då är det viktigt att Sverige ser sin roll i välden, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Utifrån dagens beslut ska Sida ta fram ett underlag inför regeringens beslut om en ny strategi i slutet av året. Strategin för informations- och kommunikationsverksamheten inom internationellt utvecklingssamarbete ska avse stöd till informations- och kommunikationsverksamhet som genomförs av civilsamhällesorganisationer, tankesmedjor, journalister, forskare och diasporagrupper samt Sida med flera.

- Civilsamhället och andra aktörer spelar en viktig roll för att synliggöra hinder och möjligheter som bidrar till att vässa biståndsarbetet än mer. De förmedlar erfarenheter och röster från människor i utvecklingsländer som annars har svårt att göra sig hörda, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Verksamheten ska inriktas på kunskapsspridning och opinionsbildning i syfte att bidra till bland annat fattigdomsbekämpning, liksom på oberoende granskning av utvecklingssamarbetets roll och andra politikområdens bidrag till en rättvis och hållbar global utveckling.

 

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00