Pressmeddelande från Finansdepartementet

Pressinbjudan: Bostadsmarknad och ekonomisk utveckling

Publicerad Uppdaterad

Långtidsutredningen 2015 ordnar ett seminarium om den svenska bostadsmarknaden. På seminariet presenteras rapporten Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen, av docent Per-Anders Bergendahl, fil. dr Monika Hjeds Löfmark och professor Hans Lind.

Bostadsmarknadens funktionssätt har stor betydelse för befolkningens rörlighet och därmed för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Kraftfulla bostadspolitiska reformer kan dock slå tillbaka på tillväxten. På seminariet diskuteras bland annat:

  • Hur klarar bostadsmarknaden en ökad urbanisering och framtida demografiska förändringar?
  • Vilken betydelse har ökade bostadspriser och ökad skuldsättning?
  • Hur påverkar regleringar och skatter rörligheten på bostadsmarknaden?

Efter presentation av rapporten följer en diskussion om utmaningar och reformer på den svenska bostadsmarknaden. Medverkande är:

Bo Bengtsson, Professor, Uppsala universitet
Per-Anders Bergendahl, Docent
Peter Englund, Professor, Handelshögskolan
Monika Hjeds Löfmark, Fil. dr, SIEPS
Reinhold Lennebo VD, Fastighetsägarna
Hans Lind, Professor, KTH
Marie Linder Förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Seminariet leds av departementsråd Peter Frykblom, Finansdepartementet

Tisdagen den 26 maj kl. 09.15 – 11.15
Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5

Anmälan till fi.lu.2015@regeringskansliet.se senast den 25 maj

Välkomna!