Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beslutar om bredbandskoordinatorer

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om införandet av särskilda bredbandskoordinatorer i varje län. Bredbandskoordinatorerna ska under perioden 2015-2020 arbeta för bredbandsutbyggnad i det egna länet, men också för länsöverskridande samarbeten.

Inom EU:s landsbygdsprogram satsar regeringen 3,25 miljarder kronor till utbyggnad av bredband.

– Bredbandskoordinatorerna blir oerhört viktiga för att säkerställa att regeringens storsatsning på bredband verkligen kommer till användning, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Koordinatorerna ska fungera som en kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet för både offentliga och privata aktörer. De ska även stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor, samt det arbete som bedrivs av landets fiberföreningar.

Regeringen har även fattat beslut om ett nationellt sekretariat, som blir en stödfunktion för bredbandskoordinatorerna. Det nationella sekretariatet ska tillhandahålla ett nätverk för bredbandkoordinatorerna samt ansvara för koordinatorernas kompetensutveckling. Det ska upprättas av Post- och telestyrelsen inom ramen för Bredbandsforums kansli.

För 2015 satsar regeringen totalt 15 miljoner kronor på bredbandskoordinatorer, varav högst 2 miljoner kronor ska gå till PTS för att upprätthålla den nationella stödfunktionen. Respektive län beviljas 620 000 kronor för 2015.

I de län där länsstyrelsen har det regionala utvecklingsansvaret ges dessa i uppdrag att upprätthålla funktionen som regional bredbandskoordinator. I övriga län erbjuds landsting, kommun och samverkansorgan med regionalt utvecklingsansvar att upprätthålla funktionen.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.